Wpisz swój pomysł (nowa funkcja, naprawa błędu, itp.)

Powiązanie logowania do sugestii z logowaniem do WLT

Wygodne byłoby powiązanie logowania do sugestii z logowaniem do WLT.

Tomek

0 głosów
głos
Zaloguj się
Sprawdź!
(poczekaj ...)
reset
lub zaloguj się za pomocą
  • facebook
  • google
Zalogowano się jako (Wyloguj się)
Masz jeszcze ! (?) (Myślenie…)
Pomysł został opublikowany przez: AdminZespół WLT (http://wlt.synat.pcss.pl, Wirtualne Laboratorium Transkrypcji)  ·   ·  Administrator →

1 komentarz

Zaloguj się
Sprawdź!
(poczekaj ...)
reset
lub zaloguj się za pomocą
  • facebook
  • google
Zalogowano się jako (Wyloguj się)
Przesyłanie ...

Zgłoszenia i baza wiedzy