Wpisz swój pomysł (nowa funkcja, naprawa błędu, itp.)

Czy ten mechanizm jest dedykowany tylko dla WLT czy dla większej liczby usług?

Czy ten mechanizm jest dedykowany tylko dla WLT czy dla większej liczby usług?

0 głosów
głos
Zaloguj się
Sprawdź!
(poczekaj ...)
reset
lub zaloguj się za pomocą
  • facebook
  • google
Zalogowano się jako (Wyloguj się)
Masz jeszcze ! (?) (Myślenie…)
Pomysł został opublikowany przez: AdminZespół WLT (http://wlt.synat.pcss.pl, Wirtualne Laboratorium Transkrypcji)  ·   ·  Administrator →

2 komentarzy

Zaloguj się
Sprawdź!
(poczekaj ...)
reset
lub zaloguj się za pomocą
  • facebook
  • google
Zalogowano się jako (Wyloguj się)
Przesyłanie ...

Zgłoszenia i baza wiedzy