Wpisz swój pomysł (nowa funkcja, naprawa błędu, itp.)

Import istniejącej warstwy tekstowej z obiektów pobieranych z biblioteki cyfrowej

Jeżeli obiekt, który znajduje się w bibliotece cyfrowej posiada warstwę tekstową WLT mogłoby wyciągać z niego ten tekst w trakcie importu skanów.

2 głosów
głos
Zaloguj się
Sprawdź!
(poczekaj ...)
reset
lub zaloguj się za pomocą
  • facebook
  • google
Zalogowano się jako (Wyloguj się)
Masz jeszcze ! (?) (Myślenie…)
Pomysł został opublikowany przez: A. Dudczak  ·   ·  Administrator →

0 komentarzy

Zaloguj się
Sprawdź!
(poczekaj ...)
reset
lub zaloguj się za pomocą
  • facebook
  • google
Zalogowano się jako (Wyloguj się)
Przesyłanie ...

Zgłoszenia i baza wiedzy